948/1991

Given i Helsingfors den 14 juni 1991

Förordning om ändring av förordningen om avgifter för patent- och registerstyrelsens prestationer

På föredragning av handels- och industriministern

ändras 15 § förordningen den 1 februari 1991 om avgifter för patent- och registerstyrelsens prestationer (202/91) samt

fogas till förordningen en ny 7 a § och före paragrafen en ny mellanrubrik som följer:

Kretsmönsterärenden
7 a §

I ärenden som gäller kretsmönster för integrerade kretsar skall i samband med ansökan följande avgifter betalas:

mk
Registreringsavgift enligt 14 § 3 mom.
lagen om ensamrätt till kretsmönster
för integrerade kretsar (32/91)1 500
Avgift för ny behandling enligt 18 § 3
mom. lagen om ensamrätt till krets-
mönster för integrerade kretsar200
Avgift för anteckning av överföring i
kretsmönsterregistret enligt 23 § lagen
om ensamrätt till kretsmönster för
integrerade kretsar200
Avgift för krav på ogiltigförklaring av
registrering enligt 25 § 2 mom. lagen
om ensamrätt till kretsmönster för
integrerade kretsar1 300
Avgifter för sökande av ändring
15 §

Vid ansökan hos patent- och registerstyrelsens besvärsavdelning om ändring med stöd av 4 § 1 mom. lagen om patent- och registerstyrelsen, skall ändringssökanden före utgången av den föreskrivna besvärstiden betala en besvärsavgift vars storlek i ärenden som avses i 25 § patentlagen är 1 000 mark och i övriga patentärenden 700 mark, i ärenden som gäller kretsmönster för integrerade kretsar 1 000 mark, i ärenden som avses i 21 § mönsterrättslagen 780 mark och i övriga mönsterrättsärenden 500 mark, i varumärkesärenden 870 mark och i ärenden som gäller anmälan till handelsregistret 870 mark.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1991.

Helsingfors den 14 juni 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Handels- och industriminister
Kauko Juhantalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.