942/1991

Given i Helsingfors den 14 juni 1991

Förordning om ändring av 8 § förordningen om förhandsåtgärder för skydd av vatten

På föredragning av miljöministern

ändras 8 § 1 mom. förordningen den 6 april 1962 om förhandsåtgärder för skydd av vatten (283/62),

sådant detta lagrum lyder i förordning av den 15 september 1989 (816/89) som följer:

8 §

Vatten- och miljödistriktet skall granska de anmälningar som har gjorts enligt 3 § jämte bifogade planer. Den som gjort anmälan skall vid behov lämna vatten- och miljödistriktet sådana kompletterande uppgifter och utredningar som distriktet anser vara nödvändiga. Vatten- och miljödistriktet kan begära utlåtande av social- och hälsostyrelsen, om det är fråga om avloppsvatten från ett sjukhus eller om det annars finns anledning till en sådan begäran. Vatten- och miljödistriktet kan vid behov begära utlåtande även av miljövårdsnämnden.Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1991.

Helsingfors den 14 juni 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Eeva Kuuskoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.