923/1991

Given i Helsingfors den 14 juni 1991

Lag om ändring av 30 § lagen angående stämpelskatt

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 30 § 1 mom. lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt (662/43),

sådant detta lagrum lyder ändrat genom lagar av den 5 november 1954, den 29 augusti 1975, den 7 juni 1978, den 21 december 1990 och den 28 december 1990 (402/54, 694/75, 416/78, 1167/90 och 1333/90), en ny 9 punkt som följer:

30 §

Överlåtelsehandling beträffande äganderätt till fastighet är befriad från stämpelskatt:


9) till den del en fastighet har förvärvats genom byte mot en annan fastighet och bytet har skett i syfte att inrätta ett naturskyodsområde enligt lagen om naturskydd (71/23).Denna lag träder i kraft den 1 juli 1991. Lagen tillämpas på fastighetsbyten som sker efter att lagen har trätt i kraft.

Regeringens proposition 1/91
Statsutsk. bet. 2/91

Helsingfors den 14 juni 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.