882/1991

Utfärdat i Helsingfors den 7 juni 1991

Statsrådets beslut om markens externa värde

Statsrådet har vid föredragning från finansministeriet med stöd av 2 § 1-3 mom. myntlagen av den 30 mars 1962, sådana dessa lagrum lyder i lag av den 7 juni 1991 (877/91), på framställning av Finlands Bank beslutat:

1 §

Markens externa värde bestäms på grundval av motvärdet i mark för Europeiska gemenskapernas valutaenhet ecu (European Currency Unit).

Ecun består av fasta andelar av medlemsstaternas nationella valutor. Ecuns värde beräknas på grundval av dessa andelar och respektive valutors marknadskurser. Varje enskild valutas andel överensstämmer med vad som beslutats av Europeiska gemenskapernas råd för tidsperioden i fråga.

Ecuns motvärde i mark beräknas på grundval av de noterade marknadskurserna för de valutor som avses i 2 mom.

2 §

Ecuns motvärde i mark kan variera från 4.72953 mark till 5.02207 mark.

3 §

Finlands Bank beräknar markens externa värde och det publiceras på det sätt som i 20 § i instruktionen för Finlands Bank (48/26) stadgas om bankens kurser.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 7 juni 1991. Genom detta beslut upphävs statsrådets beslut av den 28 oktober 1977 om markens externa värde (761/77) jämte ändringar.

Helsingfors den 7 juni 1991

Finansminister
Iiro Viinanen

Avdelningschef, överdirektör
Osmo Sarmavuori

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.