841/1991

Utfärdat i Helsingfors den 15 maj 1991

Inrikesministeriets beslut om en partiell ändring i kommunindelningen mellan Rusko och Masku kommuner

Inrikesministeriet har med stöd av 14 § 2 mom. lagen den 21 januari 1977 om kommunindelning (73/77) beslutat:

1 §

Kommunindelningen mellan Rusko och Masku kommuner ändras så att den nya gränsen mellan kommunerna börjar i väster vid röset nr 43 och löper via röset nr 126 mot öster till röset nr 127, där den förenar sig med den nuvarande gränsen mellan kommunerna.

2 §

Från Masku kommun överförs till Rusko kommun i Lankila by hela lägenheten Risku 1:13.

3 §

Överföringen föranleder inte ändring i kommunernas språkliga indelning.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1992.

Helsingfors den 15 maj 1991

Inrikesminister
Mauri Pekkarinen

Tf. yngre regeringssekreterare
Tuula Aantaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.