806/1991

Given i Helsingfors den 10 maj 1991

Förordning om ändring av förordningen om stämningsmän

På föredragning av justitieministern fogas till förordningen den 27 juni 1986 om stämningsmän (506/86) en ny 3 a § som följer:

3 a §

En stämningsman kan på begäran av uppdragsgivaren i samband med delgivningen utföra till saken hörande förfrågningar och i handlingen anteckna delgivningsmottagarens yttrande i saken. Stämningsmannen är härvid skyldig att för delgivningsmottagaren klargöra betydelsen av det yttrande som har begärts samt att delgivningsmottagaren inte är skyldig att avge yttrande, om han inte vill.


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1991.

Helsingfors den 10 maj 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.