805/1991

Given i Helsingfors den 10 maj 1991

Förordning om ändring av 46 § reglementet för statsrådet

På föredragning av statsministern

ändras 46 § 1 mom. reglementet för statsrådet av den 17 december 1943 (995/43), sådant detta lagrum lyder i förordning av den 2 februari 1962 (122/62), som följer:

46 §

Inom statsrådet finns ett finansutskott, vari statsministern är ordförande samt ledamöter finansministern och två andra ministrar, av vilka den ena förordnas av statsministern och den andra är den minister till vars verksamhetsområde det föreliggande ärendet hör, samt ett utrikesutskott, vari statsministern likaså är ordförande och utrikesministern och tre andra av statsministern förordnade ministrar ledamöter. Vid behov kan statsministern förordna ytterligare högst två ministrar till adjungerade ledamöter i finansutskottet och en minister till adjungerad ledamot i utrikesutskottet. Då även en andra minister har kallats till utrikesministeriet eller finansministeriet för handläggning av ärenden som hör till ministeriets verksamhetsområde, är också han ledamot i respektive utskott. Då en minister, som är ledamot i finansutskottet, av en sådan orsak som nämns i 7 § 1 mom. inte kan sköta sina åligganden, är den minister som förordnats till hans ställföreträdare ledamot i finansutskottet.Denna förordning träder i kraft den 20 maj 1991.

Helsingfors den 10 maj 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Statsminister
Esko Aho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.