804/1991

Given i Helsingfors den 10 maj 1991

Förordning om ikraftträdande av lagen om nyttighetsmodellrätt, lagen om ändring av 2 och 6 §§ patentlagen, lagen om ändring av 2 och 4 §§ mönsterrättslagen samt lagen om ändring av lagen om patent- och registerstyrelsen

På föredragning av handels- och industriministern stadgas med stöd av 49 § 1 mom. lagen den 10 maj 1991 om nyttighetsmodellrätt (800/91), samt ikraftträdelsestadgandena i lagen den 10 maj 1991 om ändring av 2 och 6 §§ patentlagen (801/91), lagen den 10 maj 1991 om ändring av 2 och 4 §§ mönsterrättslagen (802/91) och lagen den 10 maj 1991 om ändring av lagen om patent- och registerstyrelsen (803/91):

1 §

Lagen den 10 maj 1991 om nyttighetsmodellrätt (800/91), lagen den 10 maj 1991 om ändring av 2 och 6 §§ patentlagen (801/91), lagen den 10 maj 1991 om ändring av 2 och 2 § 4 §§ mönsterrättslagen (802/91) samt lagen den 10 maj 1991 om ändring av lagen om patent- och registerstyrelsen (803/91) träder i kraft den 1 januari 1992.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992.

Helsingfors den 10 maj 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Handels- och industriminister
Kauko Juhantalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.