802/1991

Given i Helsingfors den 10 maj 1991

Lag om ändring av 2 och 4 §§ mönsterrättslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i mönsterrättslagen av den 12 mars 1971 (221/71) 2 § 2 mom. samt 4 § 2 punkten c- och d-underpunkten samt

fogas till 4 § 2 punkten en ny underpunkt e som följer:

2 §

Som känt anses allt som har blivit allmänt tillgängligt, vare sig detta skett genom avbildande, utställande, saluhållande eller på annat sätt. Även ett mönster som ännu inte är allmänt tillgängligt anses som känt, såvida mönstret framgår av en ansökan här i landet om patent eller nyttighetsmodellrätt eller om varumärkes- eller mönsterregistrering, som är eller enligt vad som stadgas om detta skall anses vara gjord före den dag som avses i 1 mom., samt mönstret senare i samband med behandlingen av ansökningen blir allmänt tillgängligt.


4 §

Mönster registreras icke


2) om i mönstret utan vederbörligt tillstånd intagits:


c) något som kan leda till uppfattningen att det är fråga om titeln på någon annans skyddade litterära eller konstnärliga verk, såvida titeln är egenartad, eller något som kränker en annans upphovsrätt till ett sådant verk eller rätt till fotografisk bild;

d) något som inte väsentligen skiljer sig från ett mönster som är registrerat här i landet för någon annan; eller

e) något som inte väsentligt skiljer sig från en nyttighetsmodell som är registrerad här i landet för någon annan.


Denna lag träder i kraft den dag som fastställs genom förordning. (L 802/1991 trädde i kraft enligt F 804/1991 den 1.1.1992.)

Regeringens proposition 232/90
Andra lagutsk. bet. 20/90
Stora utsk. bet. 330/90

Helsingfors den 10 maj 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Handels- och industriminister
Kauko Juhantalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.