797/1991

Utfärdat i Helsingfors den 10 maj 1991

Handels- och industriministeriets beslut om ändring av näringsstyrelsens beslut om tillsatsämnen för livsmedel

Handels- och industriministeriet har med stöd av 10 § förordningen den 13 december 1985 om tillsatsämnen för livsmedel (973/85), sådant detta lagrum lyder i förordning av den 21 september 1990 (870/90)

upphävt 4 kap. jämte ändringar och 29 § i näringsstyrelsens beslut, av den 28 januari 1986 om tillsatsämnen för livsmedel (84/86) samt

ändrat rubriken och 1 § 1 mom. i beslutet som följer:

Handels- och industriministeriets beslut

om tillsatsämnen för livsmedel

Tillämpningsområde
1 §

Detta beslut gäller användningen av tillsatsämnen vid framställning av livsmedel.Detta beslut träder i kraft den 1 juni 1991

Helsingfors den 10 maj 1991

Minister
Pertti Salolainen

Tf. överinspektör
Mirja Hynönen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.