777/1991

Given i Helsingfors den 26 april 1991

Förordning om ändring av 3 § förordningen om tillämpning av lagen om skydd i arbete och lagen om företagshälsovård på arbete som avses i 2 § lagen om skydd i arbete

På föredragning av arbetsministern

fogas till 3 § förordningen om tillämpning av lagen den 27 maj 1988 om skydd i arbete och lagen om företagshälsovård på arbete som avses i 2 § lagen om skydd i arbete (475/88) ett nytt 3 § 3 mom. som följer:

3 §

Om arbetstagarens rätt att vägra utföra ett arbete gäller vad som stadgas i 9 c § lagen om skydd i arbete.


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1991.

Helsingfors den 26 april 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Arbetsminister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.