732/1991

Given i Helsingfors den 19 april 1991

Lag om ändring av 3 § livsmedelslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 3 § 2 mom. livsmedelslagen av den 3 juli 1941 (526/41), sådant det lyder i lag av den 9 maj 1952 (202/52), som följer:

3 §

De uppgifter som enligt denna lag ankommer på hälsovårdsmyndigheterna sköts i kommunen av hälsovårdsnämnden eller den myndighet som hälsovårdsnämndens uppgifter i kommunen har överförts på.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Regeringens proposition 295/90
Lag- och ekonomiutsk. bet. 46/90
Stora utsk. bet. 347/90

Helsingfors den 19 april 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Miljöminister
Kaj Bärlund

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.