728/1991

Utfärdat i Helsingfors den 18 april 1991

Statsrådets beslut om ändring av 2 § statsrådets beslut om de allmänna grunderna för exportgarantipremier

Statsrådet har vid föredragning från handels- och industriministeriet ändrat 2 § statsrådets beslut av den 13 mars 1980 om de allmänna grunderna för exportgarantipremier (199/80), sådant det lyder ändrat genom statsrådets beslut av den 4 maj 1989 (400/89), som följer:

2 §

Då statens exportgaranti beviljas med stöd av 2 § 4 punkten lagen om exportgaranti åt en bank eller annan kreditgivare till säkerhet för sådan kredit som beviljats en exportör för finansiering av exporttransaktioner, uppbärs för garantin beroende på kredittidens längd och gäldenärens kreditvärdighet en garantipremie uppgående till minst 0,1 % och högst 2,0 % per år, beräknad på det sammanlagda beloppet av den åt exportören beviljade kreditgränsen eller det kreditbelopp som garantin omfattar.


Detta beslut träder i kraft den 1 maj 1991.

Helsingfors den 18 april 1991

Handels- och industriminister
Ilkka Suominen

Äldre regeringsselreterare
Eeva-Liisa Virkkunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.