698/1991

Given i Helsingfors den 19 april 1991

Lag om ändring av 16 § förordningen om införande av strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 16 § 1 mom. förordningen om införande av strafflagen, sådant det lyder i lag av den 10 januari 1947 (1/47), som följer:

16 §

Brott hör under allmänt åtal, om inte något annat stadgas.Denna lag träder i kraft den 1 april 1992.

Har allmän åklagare före ikraftträdandet väckt åtal för ett brott som han fick åtala enligt den tidigare lagen, får han fortsätta åtalet även sedan lagen har trätt i kraft.

Regeringens proposition 40/90
Lagutsk. bet. 15/90
Stora utsk. bet. 314/90

Helsingfors den 19 april 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.