667/1991

Utfärdat i Helsingfors den 10 april 1991

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om upplagrings- och köpeavtal angående brödsäd

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 9 § 3 mom. lagen den 10 december 1990 om exportkostnadsavgift för mjölk, svinkött och spannmål (1062/90), sådant detta lagrum lyder i lag av den 28 december 1990 (1315/90), beslutat:

1 §

I 9 § 3 mom. lagen om exportkostnadsavgift för mjölk, svinkött och spannmål avsett upplagrings- eller köpeavtal gällande vete och råg skall uppgöras så som i detta beslut stadgas.

2 §

Statens spannmålsförråd kan med spannmålsproducenten sluta annat upplagrings- eller köpeavtal än sådant som gäller utsädesvete eller utsädesråg. Statens spannmålsförråd kan även berättiga i lagen om spannmålshandeln (580/78) avsedd spannmålsaffär (spannmålsaffär ) att sluta avtal med spannmålsproducenten.

Den avtalsenliga spannmålsmängden skall uppgå till minst 12 000 kilogram.

3 §

Avtalet skall senast den 14 juni 1991 uppgöras i tre exemplar på en blankett som godkännts av Statens spannmålsförråd. Spannmålsaffären skall senast den 30 juni 1991 tillställa Statens spannmålsförråd ett exemplar av avtalet samt ett sammandrag över de avtal spannmålsaffären slutit.

4 §

Statens spannmålsförråd har i uppgift att övervaka verkställigheten av detta beslut.

5 §

Detta beslut träder i kraft den 17 april 1991.

Helsingfors den 10 april 1991

Jord- och skogsbruksminister
Toivo T. Pohjala

Specialforskare
Seppo Hassinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.