659/1991

Given i Helsingfors den 12 april 1991

Förordning om ändring av 3 och 4 §§ förordningen om pension för vissa konstnärer och redaktörer i arbetsförhållande

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

ändras 3 och 4 §§ förordningen den 15 november 1985 om pension för vissa konstnärer och redaktörer i arbetsförhållande (870/85) som följer:

3 §

I fråga om en pensionsanstalts behörighet att avgöra pensionsansökan, hänskjutande av pensionsansökan till en annan pensionsanstalt, övriga uppgifter som ankommer på pensionsanstalten och som hänför sig till pensionen, förordnande av behörig pensionsanstalt samt avgörande av pensionsansökan och avsändning av pensionsbeslut gäller i tillämpliga delar vad som stadgas i 12 och 12 a-12 e §§ förordningen om pension för arbetstagare (183/62).

4 §

I övrigt skall vid verkställigheten av pensionslagen i tillämpliga delar iakttas vad som stadgas i 6, 8, 11, 12 f, 13, 15-17, 23 och 23 a §§ förordningen om pension för arbetstagare samt 3, 4 och 8 §§ samt 19 § 1 mom. förordningen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (184/62).


Denna förordning träder i kraft den 17 april 1991, dock så att den tillämpas från den 1 januari 1991.

Helsingfors den 12 april 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Mauri Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.