649/1991

Utfärdat i Helsingfors den 4 april 1991

Inrikesministeriets beslut om överföring av vissa lägenheter och områden från Riihimäki stad till Hyvinge stad

Inrikesministeriet har med stöd av 14 § 2 mom. lagen den 21 januari 1977 om kommunindelning (73/77) beslutat:

1 §

Från Riihimäki stad överförs till Hyvinge stad från Arolammi by lägenheterna Vantaanpelto 1:14, Koskenniitty 2:5, Kiianen 2:14 och Koskela 3:8 i sin helhet samt de samfällda vattenområden i Vanda å som ligger inom ovan nämnda lägenheters område.

2 §

Överföringarna föranleder inte ändring i kommunernas språkliga indelning.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1992.

Helsingfors den 4 april 1991

Inrikesminister
Jarmo Rantanen

Tf. yngre regeringssekreterare
Tuula Aantaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.