644/1991

Utfärdat i Helsingfors den 4 april 1991

Inrikesministeriets beslut om partiell ändring i kommunindelningen mellan Kiukainens kommun och Harjavalta stad

Inrikesministeriet har med stöd av 14 § 2 mom. lagen den 21 januari 1977 om kommunindelning (73/77) beslutat:

1 §

Den nya kommungränsen mellan Harjavalta stad och Kiukainens kommun börjar på den gamla gränsen vid råröset 83 mellan lägenheterna Myllymäki 2:57 i Laihia by och Mäkelä 8:30 i Harola by i Kiukainens kommun och fortsätter längs rån mellan nämnda lägenheter via röset 84 till röset 851 och därifrån vidare längs rån mellan landsvägen Hiirijärvi-Hiukko nr 2173 och den nämnda lägenheten Mäkelä 8:30 till röset 184, där den nya gränsen förenar sig med den gamla gränsen mellan kommunerna.

2 §

Från Kiukainens kommun överförs till Harjavalta stad i Laihia by hela lägenheten Myllymäki 2:57 och inom lägenhetens område belägna allmänna områden.

3 §

Överföringarna föranleder inte ändring i kommunernas språkliga indelning.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1992.

Helsingfors den 4 april 1991

Inrikesminister
Jarmo Rantanen

Tf. yngre regeringssekreterare
Tuula Aantaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.