601/1991

Utfärdat i Helsingfors den 27 mars 1991

Statsrådets beslut om partiell ändring i kommunindelningen mellan Kankaanpää stad och Påmarks kommun

Statsrådet har vid föredragning från inrikesministeriet med stöd av 14 § 1 mom. lagen den 21 januari 1977 om kommunindelning (73/77) beslutat:

1 §

Från Påmarks kommun överförs till Kankaanpää stad följande lägenheter, lägenhetsdelar och områden:

1) i Leppäruha by, som kameralt hör till Kankaanpää stad, lägenheterna Saarikoski 1:53 och Pajukko 1:61 i sin helhet samt en del av lägenheterna Elosaari 1:26, Venesmaa 1:30, Leväsmaa 1:31, Uusiruhka 1:32, Vehkalahti 1:34, Välitalo 1:41, Uusiruhka 1:45, Peltomaa 1:55, Katajamäki 1:58 och Vanhatalo 1:64;

2) i Veneskoski by, som kameralt hör till Kankaanpää stad, lägenheterna Kynäs 3:31 och Eskola 4:45 i sin helhet samt en del av lägenheterna Minttuniitty 3:18, Annunmaa 3:19, Kaijanmaa 3:21, Suoramaa 3:22, Kuninkainen I 3:23, Kuninkainen 3:30, Hannula 4:3, Uusitalo 4:15, Akimo 4:22 och Mattila I 4:33;

3) från samtliga i 1) och 2) punkten nämnda lägenheter överförs de på västra stranden av sjön Kynäsjärvi, väster om den nuvarande kommungränsen belägna områden, som nämnda lägenheter har erhållit vid den i jordregistret den 3 juni 1976 införda regleringsförrättning nr 1773 som gäller de fristående tillandningarna från sjöarna Kynäsjärvi och Tuunajärvi i Kankaanpää stad och Påmarks kommun; samt

4) de samfällda vattenområdena i Kynäsjärvi mellan de markområden som skall överföras och den nuvarande kommungränsen. Den södra rån för vattenområdena bildas av förlängningen på den södra rån för lägenheten Kuninkainen 3:30, vars riktning fastställs av rösena nr 72 och 71, från röset nr 71 till skärningspunkten mellan nämnda förlängning och den nuvarande kommungränsen.

2 §

Från Kankaanpää stad överförs till Påmarks kommun följande lägenhetsdelar:

i Laitila by, som kameralt hör till Påmarks kommun, av lägenheterna Niemenmaa 1:26, Mäkelä II 1:60 och Piitanmaa 1:71 de områden mellan den nuvarande kommungränsen, Karvianjoki och Kynäsjärvi som nämnda lägenheter har erhållit vid den i 1 § nämnda regleringsförrättning nr 1773 som gäller tillandningarna samt av Tuunajärvi enstaka hemman, som kameralt hör till Påmarks kommun, av lägenheten Uusituuna 1:134 ett område mellan Kynäsjärvi och kommungränserna som lägenheten har erhållit vid den i 1 § nämnda regleringsförrättning nr 1773 som gäller tillandningarna.

3 §

Överföringarna föranleder inte ändring i kommunernas språkliga indelning.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1992.

Helsingfors den 27 mars 1991

Inrikesminister
Jarmo Rantanen

Tf. yngre regeringssekreterare
Tuula Aantaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.