593/1991

Given i Helsingfors den 27 mars 1991

Förordning om ändring av reglementet för statsrådet

På föredragning av statsministern

upphävs i reglementet för statsrådet av den 17 december 1943 (995/43) 15 § 2 mom., 16 § 2 mom., 17 § 2 mom., 18 § 2 mom., 19 § 2 mom., 20 § 2 mom., 21 § 2 och 3 mom., 22 § 2 mom., 23 § 2 mom., 24 § 2 mom., 24 a § 2 mom. och 24 b § 2 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 15 § 2 mom., 18 § 2 mom. och 20 § 2 mom. i förordning av den 16 januari 1976 (39/76), 16 § 2 mom., 24 § 2 mom. och 24 a § 2 mom. i förordning av den 5 maj 1989 (396/89), 17 § 2 mom. i förordning av den 13 maj 1983 (449/83), 19 § 2 mom. i förordning av den 4 december 1987 (929/87), 21 § 2 mom. och 24 b § 2 mom. i förordning av den 29 augusti 1986 (644/86), 21 § 3 mom. i förordning av den 18 juni 1971 (484/71), 22 § 2 mom. och 23 § 2 mom. i förordning av den 16 juni 1989 (574/89), samt

ändras 18 § 1 mom. 8 och 9 punkten,

dessa lagrum sådana de lyder i nämnda förordning av den 16 januari 1976, som följer:

18 §

Försvarsministeriet handlägger ärenden angående:


8) den finska fredsbevarande organisationen;

9) aktiebolagen Patruunatehdas Lapua Oy och Vammas Oy samt Statens beklädnadsfabrik.Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1991.

Helsingfors den 27 mars 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Statsminister
Harri Holkeri

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.