589/1991

Utfärdat i Helsingfors den 21 mars 1991

Inrikesministeriets beslut om överföring av en by, en lägenhet och områden från Mynämäki kommun till Mietoinens kommun

Inrikesministeriet har med stöd av 14 § 2 mom. lagen den 21 januari 1977 om kommunindelning (73/77) beslutat:

1 §

Från Mynämäki kommun överförs till Mietoinens kommun hela byn Halava och i Jokila by hela lägenheten Välimaa 1:15 samt inom Halava bys område belägna allmänna områden.

2 §

Överföringarna föranleder inte ändring i kommunernas språkliga indelning.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1992.

Helsingfors den 21 mars 1991

Inrikesminister
Jarmo Rantanen

Tf. yngre regeringssekreterare
Tuula Aantaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.