548/1991

Given i Helsingfors den 22 mars 1991

Lag om ändring av 48 § riksdagsordningen

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som 67 § riksdagsordningen stadgar,

ändras 48 § 1 mom. riksdagsordningen, sådant det lyder i lag av den 18 mars 1983 (278/83), som följer:

48 §

Utrikesutskottet skall bereda ärenden som angår godkännande eller ikraftträdande av statsfördrag eller andra frågor som avser skötseln av utrikesangelägenheterna. Ärenden, som gäller godkännande eller ikraftträdande av sedvanliga fördrag som på grund av sitt innehåll faller under något annat specialutskotts behörighet, kan dock remitteras till detta utskott.Denna lag träder i kraft den 1 april 1991.

Lagmotion 139/90
Grundlagutsk. bet. 18/90
Stora utsk. bet. 352/90

Helsingfors den 22 mars 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.