542/1991

Utfärdat i Helsingfors den 7 mars 1991

Statsrådets beslut om överföring av vissa lägenheter och områden från Pukkila kommun och Borgå landskommun till Askola kommun

Statsrådet har vid föredragning från inrikesministeriet med stöd av 14 § 1 mom. lagen den 21 januari 1977 om kommunindelning (73/77) beslutat:

1 §

Från Pukkila kommun överförs till Askola kommun följande lägenheter och områden:

1) Från Naarkoski by lägenheterna Jokela 6:18 och Latoniitty 6:19 i sin helhet;

2) från Syvänoja by lägenheterna Haravasuo 5:19 och Hissi I 6:3 i sin helhet samt från lägenheten Hissi 6:2 skiftena Niittypalsta och Metsäpalsta; samt

3) samfällda områden som ligger inom ovan nämnda lägenheters område.

2 §

Från Borgå landskommun överförs till Askola kommun följande lägenheter och områden:

1) från Prästgårdsbackens by lägenheterna Perhola I 11, Viertola 13:1 och Ramunpelto 16 i sin helhet; samt

2) samfällda områden som ligger inom nämnda lägenheters område.

3 §

Överföringarna föranleder inte ändring i kommunernas språkliga indelning.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1992.

Helsingfors den 7 mars 1991

Inrikesminister
Jarmo Rantanen

Tf. yngre regeringssekreterare
Tuula Aantaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.