523/1991

Utfärdat i Helsingfors den 14 mars 1991

Statsrådets beslut om ändring av 1 § i statsrådets beslut om användningen av investeringsreserveringar

Statsrådet har vid föredragning från finansministeriet till 1 § i sitt beslut av den 12 juli 1990 om användningen av investeringsreserveringar (634/90) fogat ett nytt 2 mom. som följer:

1 §

Investeringsreserveringar som gjorts för räkenskapsperioder som utgått under 1988 får användas från och med den 1 maj 1991 till och med den 31 december 1992.


Detta beslut träder i kraft den 1 maj 1991.

Helsingfors den 14 mars 1991

Minister
Ulla Puolanne

Tf. äldre regeringssekreterare
Hannele Kerola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.