517/1991

Given i Helsingfors den 8 mars 1991

Lag om ändring av 1 § språklagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 1 § språklagen av den 1 juni 1922 (148/22), sådant detta lagrum lyder i lag av den 10 januari 1975 (10/75), ett nytt 2 mom. som följer:

1 §

Om rätten att använda samiska hos myndigheterna stadgas särskilt.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

Regeringens proposition 180/90
Grundlagsutsk. bet. 13/90
Stora utsk. bet. 238/90

Helsingfors den 8 mars 1991

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Tarja Halonen

Översättning till samiska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.