509/1991

Given i Helsingfors den 8 mars 1991

Lag om ändring av 1 § lagen om yrkesläroanstalter

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 1 § 1 mom. lagen den 10 april 1987 om yrkesläroanstalter (487/87), sådant det lyder i lag av den 14 juli 1989 (673/89), som följer:

1 §
Lagens tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på följande yrkesläroanstalter som lyder under yrkesutbildningsstyrelsen:

1) yrkesundervisningsanstalter,

2) läroanstalter i hotell- och restaurangbranschen,

3) handelsläroanstalter,

4) läroanstalter för huslig ekonomi,

5) läroanstalter för hemslöjd och konstindustri,

6) läroanstalter inom lantbruksbranschen,

7) sjöfartsläroanstalter,

8) läroanstalter för skogsbruk och trähushållning,

9) läroanstalter för det sociala området,

10) läroanstalter för konst och mediekultur,

11) tekniska läroanstalter,

12) hälsovårdsläroanstalter,

13) särskilda yrkesläroanstalter och

14) specialyrkesläroanstalter.Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1991.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Regeringens proposition 194/90
Kulturutsk. bet. 10/90
Stora utsk. bet. 164/90

Helsingfors den 8 mars 1991

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Anna-Liisa Kasurinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.