507/1991

Given i Helsingfors den 8 mars 1991

Lag om upphävande av 2 a § 3 mom. lagen om skifte inom planläggningsområde

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Härmed upphävs 2 a § 3 mom. lagen den 20 februari 1960 om skifte inom planläggningsområde (101/60), sådant det lyder i lag av den 8 mars 1991.

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 september 1991.

Regeringens proposition 199/90
Lag- och ekonomiutsk. bet. 30/90
Stora utsk. bet. 186/90

Helsingfors den 8 mars 1991

Republikens President
Mauno Koivisto

Jord- och skogsbruksminister
Toivo T. Pohjal

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.