468/1991

Given i Helsingfors den 1 mars 1991

Förordning om ändring av 3 § förordningen angående verkställighet av lagen om pensionsstiftelser

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

ändras 3 § förordningen den 16 december 1955 angående verkställighet av lagen om pensionsstiftelser (509/55) som följer:

3 §

Angående pensionsstiftelsens ställning skall enligt närmare föreskrifter av social- och hälsovårdsministeriet och genom stiftelsens försorg vartannat år samt även annars, om ministeriet anser det nödvändigt, utföras en försäkringsteknisk undersökning. Den som utför undersökningen skall ha den behörighet som ministeriet bestämmer.


Denna förordning träder i kraft den 1 april 1991.

Helsingfors den 1 mars 1991

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Mauri Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.