450/1991

Given i Helsingfors den 1 mars 1991

Förordning om ändring av förordningen om inrikesministeriet

På föredragning av inrikesministern

upphävs i förordningen den 1 februari 1991 om inrikesministeriet (206/91) 39 § 1 mom. 1 punkten och

fogas till förordningen en ny 39 a § som följer:

39 a §

Direktören för utlänningscentralen avgör utöver vad som stadgas i 33 § och 39 § 1 mom. asylansökningar.

Ministern kan dessutom förordna biträdande direktören och överinspektörerna vid centralen att avgöra asylansökningar.


Denna förordning träder i kraft den 4 mars 1991.

Helsingfors den 1 mars 1991

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.