389/1991

Given i Helsingfors den 22 februari 1991

Lag om ändring av 2 § lagen om statens konstmuseum

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 2 § lagen den 16 februari 1990 om statens konstmuseum (185/90) ett nytt 3 mom. som följer:

2 §

Inträdet till avgiftsbelagda utställningar och andra tillställningar som ordnas av statens konstmuseum kan vara avgiftsfritt för dem som hör till specialgrupper som anges genom förordning, om avgiftsfriheten är motiverad med hänsyn till konstfostran, forskning, yrkesverksamhet, främjande av museiverksamhet eller något annat motsvarande.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1991.

Regeringens proposition 284/90
Kulturutsk. bet. 28/90
Stora utsk. bet. 298/90

Helsingfors den 22 februari 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Anna-Liisa Kasurinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.