380/1991

Given i Helsingfors den 22 februari 1991

Lag om ändring av 10 c § lagen om arbetsrådet och om undantagstillstånd inom arbetarskyddet

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 10 c § lagen den 2 augusti 1946 om arbetsrådet och om undantagstillstånd inom arbetarskyddet (608/46), sådant detta lagrum lyder i lag av den 12 januari 1979 (26/79), ett nytt 4 mom., varvid det nuvarande 4 mom. blir 5 mom., som följer:

10 c §

Ordföranden kan ensam avgöra ansökningar som gäller undantagstillstånd i fråga om extra övertidsarbete enligt 11 § 4 mom. arbetstidslagen, 6 § 6 mom. lagen om arbetstiden inom handelsrörelser och kontor (400/78) och 12 § 3 mom. lagen om arbetstiden inom lantbruket (407/89), om den arbetsgivare som har ansökt om tillståndet och en företrädare för arbetstagarna är eniga om att tillståndet behövs. Ett beslut som ordföranden fattar i ett sådant ärende behöver inte fastställas i undantagstillståndssektionen.Denna lag träder i kraft den 1 april 1991.

Regeringens proposition 292/90
Socialutsk. bet. 50/90
Stora utsk. bet. 254/90

Helsingfors den 22 februari 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Arbetsminister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.