361/1991

Utfärdat i Helsingfors den 19 februari 1991

Justitieministeriets beslut om ibruktagande av ett lagfarts- och inteckningsregister i vissa domsagor och rådstuvurätter

Justitieministeriet har med stöd av 26 § lagen den 27 mars 1987 (353/87) om lagfarts- och inteckningsregister beslutat:

1 §

Lagfarts- och inteckningsregister är i bruk enligt följande:

i Esbo, Hyvinge, Juva, Jyväskylä, Nilsiä, Orimattila, Pieksämäki, Borgå, Rantasalmi, Saarijärvi och Vanda domsagor samt i Helsingfors, Borgå, Nyslotts och Tammerfors rådstuvurätter inom hela deras verksamhetsområde; samt

i Lovisa domsaga inom kommunerna Lappträsk, Liljendal, Pernå, Pyttis och Strömfors samt i Lovisa stad för de fastigheters del som har införts i lantmäterikontorets fastighetsregister, i Lojo domsaga inom kommunerna Karislojo, Lojo, Nummi-Pusula, Sammatti och Vichtis, i Pielavesi domsaga inom kommunerna Keitele och Pielavesi samt i Rovaniemi domsaga inom kommunerna Posio och Ranua.

De i lagfarts- och inteckningsregistret intagna lagfartsuppgifterna är i bruk enligt följande:

i Jämsä, Kuopio, Kuusamo, St. Michels och Oulujoki domsagor samt i Kemi och St.Michels rådstuvurätter inom hela deras verksamhetsområde;

i Heinola domsaga inom kommunerna Hartola, Heinola landskommun, Joutsa, Leivonmäki, Luhanka och Sysmä, i Pielavesi domsaga inom Kiuruvesi kommun, i Rovaniemi domsaga inom Rovaniemi stad och landskommun samt i Tusby domsaga inom Tusby kommuns område; samt

i Kemijärvi, Torneå och Varkaus domsagor samt i Uleåborgs rådstuvurätt för de fastigheters del som har införts i lantmäterikontorets fastighetsregister.

De i lagfarts- och inteckningsregistret intagna lagfartsuppgifterna tas i bruk i Kajana rådstuvurätt inom hela dess verksamhetsområde fr.o.m. 1.4.1991 samt i Viitasaari domsaga för de fastigheters del som har införts i lantmäterikontorets fastighetsregister fr.o.m. 1.5.1991.

2 §

Den inskrivningsmyndighet inom vars verksamhetsområde lagfarts- och inteckningsregistret har tagits i bruk endast delvis skall inom hela sitt verksamhetsområde i alla lagfarts- och inteckningsärenden samt vid anteckning av uppgifter i registren och protokollen tillämpa 4-6 §§ samt i tillämpliga delar 7-13 §§ lagen om lagfarts- och inteckningsregister.

3 §

Beslut om ibruktagande av ett åtkomstregister fattas särskilt.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 1 mars 1991.

Genom detta beslut upphävs justitieministeriets beslut av den 21 december 1990 om ibruktagande av ett lagfarts- och inteckningsregister i vissa domsagor och rådstuvurätter (1245/90).

Helsingfors den 19 februari 1991

Justitieminister
Tarja Halonen

Tf. yngre regeringssekreterare
Erja Riekkola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.