357/1991

Given i Helsingfors den 22 februari 1991

Lag om ändring av 1 och 3 §§ lagen om hundskatt

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 3 § lagen den 29 juni 1979 om hundskatt (590/79) och

fogas till 1 § ett nytt 2 mom. som följer:

1 §

Kommunfullmäktige kan besluta att hundskatt inte skall betalas i kommunen. Kommunfullmäktige kan samtidigt besluta att en hundägare inte är skyldig att göra anmälningar som nämns i 5 och 6 §§ och att någon kontrollsedel enligt 7 § inte behöver skrivas ut.

3 §

Kommunfullmäktige beslutar om hundskattens belopp, vilket är högst 300 mark.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1991. Lagen tillämpas första gången för skatteåret 1991.

Regeringens proposition 298/90
Lag- och ekonomiutsk. bet. 35/90
Stora utsk. bet. 292/90

Helsingfors den 22 februari 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Ulla Puolanne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.