355/1991

Given i Helsingfors den 22 februari 1991

Lag om ändring av 158 § lagen om skatt på inkomst och förmögenhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 158 § 2 mom. lagen den 29 december 1988 om skatt på inkomst och förmögenhet (1240/88) som följer:

158 §

Leder ett avtal som avses i 1 mom. till att från den skatt som skall fastställas i Finland skall avräknas utländsk skatt, avräknas från den skatt som skall betalas här för samma inkomst det belopp som visas ha blivit betalt i den främmande staten. Härvid anses även det belopp, som en finsk myndighet har överfört eller överför till behörig myndighet i den andra staten för att användas till avkortning av den skattskyldiges skatt, såsom betalt i den främmande staten. Avräkningen får dock inte överstiga ett belopp som motsvarar en lika stor del av skatten här som det i den främmande staten erhållna inkomstbeloppet utgör av den skattskyldiges här uträknade totalinkomst.Denna lag träder i kraft den 1 mars 1991.

Regeringens proposition 281/90
Statsutsk. bet. 97/90
Stora utsk. bet. 301/90

Helsingfors den 22 februari 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Ulla Puolanne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.