351/1991

Given i Helsingfors den 8 februari 1991

Lag om ändring av 2 § lagen om bostadsbidrag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 4 juni 1975 om bostadsbidrag (408/75) 2 § 1 punkten, sådan den lyder i lag av den 13 februari 1987 (154/87), som följer:

2 §

Bostadsbidrag enligt denna lag beviljas inte

1) en ensamboende studerande som enligt 10 § 3 mom. lagen om studiestöd har rätt till bostadstillägg till studiepenning, eller en studerande som har rätt till avgiftsfri bostad från läroanstaltens sida, dock så att bostadsbidrag beviljas om studeranden för avläggande av samma examen har fått studiestöd enligt lagen om studielån för den i förordningen om studiestöd stadgade maximitiden;Denna lag träder i kraft den 1 juli 1991.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Regeringens proposition 226/90
Kulturutsk. bet. 16/90
Stora utsk. bet. 214/90

Helsingfors den 8 februari 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.