339/1991

Given i Helsingfors den 15 februari 1991

Förordning om ändring av 12 § förordningen om tillämpning av lagen om verkställighet av dom rörande vårdnad om eller rätt till umgänge med barn

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde

ändras 12 § 1 mom. förordningen den 12 december 1975 om tillämpning av lagen om verkställighet av dom rörande vårdnad om eller rätt till umgänge med barn (936/75) som följer:

12 §

Då socialnämnden enligt 10 § 1 mom. verkställighetslagen har placerat barnet i annan vård än i en anstalt, som ägs eller hålls av staten, en kommun, ett kommunalförbund eller någon annan sammanslutning av kommuner, fastställer social- och hälsovårdsministeriet grunderna för de ersättningar som skall betalas för vården.Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1991.

Helsingfors den 15 februari 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Tuulikki Hämäläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.