273/1991

Given i Helsingfors den 8 februari 1991

Lag om upphävande av 3 § 2 mom. lagen om nykterhetsarbete

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Genom denna lag upphävs 3 § 2 mom. lagen den 19 november 1982 om nykterhetsarbete (828/82).

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1991.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Regeringens proposition 258/90
Ekonomiutsk. bet. 13/90
Stora utsk. bet. 251/90

Helsingfors den 8 februari 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Tuulikki Hämäläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.