255/1991

Given i Helsingfors den 8 februari 1991

Förordning om ändring av 54 a § förordningen om befolkningsböcker

På föredragning av justitieministern ändras 54 a § 3 mom. förordningen om befolkningsböcker av den 11 mars 1970 (198/70), sådant det lyder i förordning av den 11 oktober 1985 (805/85), som följer:

54 a §

Tidigare namn skall alltid antecknas i ett intyg som utfärdas för att fogas till en ansökan till länsstyrelsen om ändring av namn.


Denna förordning träder i kraft den 1 november 1991.

Helsingfors den 8 februari 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.