236/1991

Given i Helsingfors den 8 februari 1991

Lag om ändring av 57 § lagen angående stämpelskatt

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 57 § 2 mom. lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt (662/43), sådant det lyder i lag av den 23 juni 1977 (512/77), som följer:

57 §

Skatt skall inte heller betalas då en kommun

1) genom att utöva inlösningsrätt som avses i lagen om kommunens inlösningsrätt enligt bolagsordning och om maximipriset på aktierna (235/91) förvärvar aktier i ett bostads- eller fastighetsaktiebolag,

2) genom att utöva sin förköps- eller inlösningsrätt enligt lagen om bostadsproduktion förvärvar aktier i ett bostadsaktiebolag som erhållit bostadslån, eller

3) förvärvar aktier som berättigar till besittning av en bostadslägenhet i ett bostadsaktiebolagshus och för vilkas förvärv har beviljats bostadslån enligt lagen om bostadsproduktion.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1991.

Regeringens proposition 61/90
Andra lagutsk. bet. 12/90
Stora utsk. bet. 166/90

Helsingfors den 8 februari 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Miljöminister
Kaj Bärlund

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.