219/1991

Given i Helsingfors den 8 februari 1991

Förordning om ändring av 2 § förordningen om fördelningen av de socialskyddsavgifter som inflyter under år 1989

På föredragning av social- och hälsovårdsministern ändras 2 § förordningen den 3 februari 1989 om fördelningen av de socialskyddsavgifter som inflyter under år 1989 (96/89) som följer:

2 §

Av de arbetsgivares under år 1989 influtna för år 1988 och tidigare år erlagda socialskyddsavgifter skall anses fördelade enligt följande:

1) arbetsgivares barnbidragsavgift 0,3 %
2) arbetsgivares folkpensionsavgift 78,1 %
3) arbetsgivares sjukförsäkringsavgift 21,6 %

Denna förordning träder i kraft den 11 februari 1991.

Helsingfors den 8 februari 1991

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Mauri Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.