213/1991

Given i Helsingfors den 1 februari 1991

Lag om ändring av 4 § 1 mom. lagen om nykterhetsarbete

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 4 § 1 mom. lagen den 19 november 1982 om nykterhetsarbete (828/82) som följer:

4 §

En kommun skall ha en nykterhetsnämnd som skall främja nykterheten samt sköta tillsynen över alkoholförhållandena.Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1991.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Regeringens proposition 173/90
Ekonomiutsk. bet. 10/90
Stora utsk. bet. 155/90

Helsingfors den 1 februari 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Tuulikki Hämäläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.