197/1991

Given i Helsingfors den 25 januari 1991

Lag om ändring av 2 § lagen om högsta domstolen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 2 § 2 mom. lagen den 22 juli 1918 om högsta domstolen, sådant det lyder i lag av den 22 december 1949 (804/49), som följer:

2 §

Om det med hänsyn till antalet oavgjorda ärenden eller av andra orsaker anses att extraordinarie justitieråd behövs, kan republikens president på framställning av högsta domstolen utnämna högst fjorton personer med behörighet enligt 1 mom. till ledamöter av högsta domstolen för en period av högst tre år. De extraordinarie justitieråden anses inte till följd av utnämningen ha avgått från sina tidigare tjänster.Denna lag träder i kraft den 1 juli 1991.

Regeringens proposition 84/90
Lagutsk. bet. 11/90
Stora utsk. bet. 150/90

Helsingfors den 25 januari 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Ulla Puolanne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.