187/1991

Utfärdat i Helsingfors den 24 januari 1991

Skattestyrelsens beslut om ändring av beslutet om användning av stämpelskattemaskin

Skattestyrelsen har med stöd av 70 § 3 mom. lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt, sådant det lyder i lagen den 26 juni 1987 (591/87), ändrat 9 § skattestyrelsens beslut den 10 januari 1985 om användning av stämpelskattemaskin (196/85) som följer:

9 §

Licensinnehavaren skall inbetala beloppet på den stämpelskatt som influtit till det länsskatteverk, inom vars tjänsteområde stämpelskattemaskinen enligt 2 § 1 mom. används, på följande sätt:

Betalningsdag
Stämpelskatten har influtit under kalendermånad Licensinnehavare, annan än statlig myndighet Licensinnehavare, statlig myndighet
1-10 dagen den 12 i samma kalendermånad den 20 i samma kalendermånad
11-20 dagen den 22 i samma kalendermånad sista dagen i samma kalendermånad
21- månadens sista dag den 2 i den månad som följer på kalendermånaden den 10 i den månad som följer på kalendermånaden

Om ovansagda betalningsdag infaller på helgdag, midsommarafton eller helgfri lördag, får beloppet inbetalas första vardagen därefter.

Licensinnehavaren skall erlägga skattebeloppet med inbetalningskort som skattestyrelsen fastställt. I inbetalningskortet skall antecknas däri begärda uppgifter.


Detta beslut träder i kraft den 1 februari 1991. Det tillämpas på stämpelskatt som inbetalas på den dag då beslutet trädde i kraft eller därefter.

Helsingfors den 24 januari 1991

Generaldirektör
Jukka Tammi

Överinspektör
Paula Lampinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.