147/1991

Given i Helsingfors den 25 januari 1991

Lag om ändring av 59 § gymnasielagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 59 § gymnasielagen av den 27 maj 1983 (477/83) som följer:

59 §

Om dimensioneringen av gymnasieutbildningen bestäms genom statsrådets beslut och med stöd därav genom undervisningsministeriets beslut enligt vad som stadgas genom förordning.


Denna lag träder i kraft den 1 februari 1991.

Regeringens proposition 252/90
Kulturutsk. bet. 25/90
Stora utsk. bet. 283/90

Helsingfors den 25 januari 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Anna-Liisa Kasurinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.