114/1991

Given i Helsingfors den 17 januari 1991

Lag om ändring av 3 och 13 §§ lagen om utredande av dödsorsak

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 3 och 13 §§ lagen den 1 juni 1973 om utredande av dödsorsak (459/73) som följer:

3 §

Vid medicinsk utredning av dödsorsak skall, utöver vad som stadgas i detta kapitel, av social- och hälsostyrelsen fastställda förfaringssätt iakttas.

13 §

Obduktion verkställs på de sjukhus eller andra obduktionsplatser som länsstyrelsen har godkänt.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1991.

Regeringens proposition 233/90
Socialutsk. bet. 44/90
Stora utsk. bet. 227/90

Helsingfors den 17 januari 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Mauri Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.