99/1991

Given i Helsingfors den 17 januari 1991

Lag om ändring av 14 § lagen om barnbidrag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 14 § lagen den 22 juli 1948 om barnbidrag (541/48) som följer:

14 §

Social- och hälsovårdsministeriet övervakar att denna lag och de stadganden som har utfärdats med stöd av den iakttas.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1991.

Regeringens proposition 233/90
Socialutsk. bet. 44/90
Stora utsk. bet. 227/90

Helsingfors den 17 januari 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Mauri Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.