95/1991

Given i Helsingfors den 17 januari 1991

Lag om ändring av lagen om barndagvård

I enlighet med riksdagen beslut

upphävs i lagen den 19 januari 1973 om barndagvård (36/73) 7 §, sådan den lyder i lag av den 31 december 1985 (1119/85), samt

fogas till 33 § ett nytt 2 mom. som följer:

33 §

Närmare föreskrifter och anvisningar om ordande av barndagvård meddelas vid behov av social- och hälsovårdsministeriet.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1991.

Regeringens proposition 233/90
Socialutsk. bet. 44/90
Stora utsk. bet. 227/90

Helsingfors den 17 januari 1991

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Mauri Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.