94/1991

Given i Helsingfors den 17 januari 1991

Lag om ändring av barnskyddslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 33 och 43 §§ samt 45 § 2 mom. barnskyddslagen av den 5 augusti 1983 (683/83) som följer:

33 §
Grundande och övervakning av enskild anstalt

Tillstånd till grundande och utvidgning av en privat barnskyddsanstalt samt väsentlig ändring i verksamheten vid en sådan anstalt ges av länsstyrelsen.

43 §
Ordnande av vård utom hemmet med bistånd >av en organisation eller någon annan sammanslutning

Socialnämnden kan ordna vård utom hemmet för barn med bistånd av en barnskyddsorganisation eller någon annan sammanslutning som tillhandahåller socialvårdsservice.

45 §
För ordnande av familje- och individinriktat barnskydd ansvarig kommun

Det ankommer på den kommun som social- och hälsovårdsministeriet bestämmer att ordna familje- och individinriktat barnskydd för ett barn eller en ung person vars föräldrar eller ena förälder är eller har varit finsk medborgare, men som enligt utredning av social- och hälsovårdsministeriet inte har bonings- eller vistelsekommun i Finland och som ministeriet enligt de preliminära uppgifter som det har fått inte anser ha tillgång till ändamålsenlig vård i det land där den som saken gäller bor eller vistas.Denna lag träder i kraft den 1 mars 1991.

Regeringens proposition 233/90
Socialutsk. bet. 44/90
Stora utsk. bet. 227/90

Helsingfors den 17 januari 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Mauri Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.