79/1991

Given i Helsingfors den 17 januari 1991

Lag om ändring av lagen om privat hälso- och sjukvård

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 10 § 2 mom., 11 § 1 mom. samt 13 § 1 och 2 mom. lagen den 9 februari 1990 om privat hälso- och sjukvård (152/90) som följer:

10 §
Verksamhetsberättelser

I berättelsen skall nämnas de ändringar som har skett beträffande personalen, lokaliteterna och verksamheten samt ges andra upplysningar som social- och hälsostyrelsen bestämmer.

11 §
Patientjournaler

Patientjournalerna över dem som anlitar hälso- och sjukvårdstjänsterna skall föras och förvaras så som social- och hälsovårdsministeriet närmare föreskriver.


13 §
Styrning och tillsyn

Den allmänna styrningen och övervakningen av den privata hälso- och sjukvården ankommer på social- och hälsovårdsministeriet och på social- och hälsostyrelsen under ministeriets tillsyn.

Övervakningen av tillhandahållandet av tjänster enligt denna lag utövas av länsstyrelsen.Denna lag träder i kraft den 1 mars 1991.

Regeringens proposition 233/90
Socialutsk. bet. 44/90
Stora utsk. bet. 227/90

Helsingfors den 17 januari 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Mauri Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.