57/1991

Given i Helsingfors den 17 januari 1991

Förordning om brandsäkerhetskrav för madrasser

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till handels- och industriministeriets verksamhetsområde stadgas med stöd av 24 § 2 och 3 mom. produktsäkerhetslagen av den 12 december 1986 (914/86):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller sådana madrasser och andra stoppade bäddunderlag som hör till produktsäkerhetslagens (914/86) tillämpningsområde. Med stoppade bäddunderlag förstås exempelvis lösa madrasser som är avsedda att placeras på fast eller fjädrande underlag, fjädrande sängbottnar, vatten- och luftmadrasser som är avsedda att användas i sängar, de delar av kombinerade sitt- och liggmöbler som skall användas såsom madrasser samt madrasser i båtar, husvagnar och liknande.

Förordningen gäller inte uppblåsbara madrasser för bad- och campingbruk, liggunderlag avsedda för campingbruk och begagnade madrasser.

2 §
Brandsäkerhetskrav

Madrasser får inte vara sådana att de antänds av en glödande cigarett.

En madrass anses uppfylla kravet i 1 mom., om dess materialsammansättning är sådan att madrassen inte antänds av en glödande cigarett som är täckt med lakanstyg vid provning enligt den nordiska metoden NORDTEST FIRE 037.

På begäran av tillsynsmyndigheten skall tillverkaren eller importören kunna visa att madrassen uppfyller kravet enligt 1 mom. genom att lägga fram ett provningsreferat eller utlåtande av ett inhemskt eller utländskt laboratorium. För att referatet eller utlåtandet skall kunna godkännas måste laboratoriet förfoga över tillräcklig sakkunskap.

3 §
Närmare föreskrifter och anvisningar

Konsumentverket får meddela närmare föreskrifter och anvisningar om tillämpningen av denna förordning.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1992.

Helsingfors den 17 januari 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Pertti Salolainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.